POWRÓT

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez portal aveloperator.pl (dalej nazywany Portalem), będący własnością AVEL Operator sp. z o. o sp. k., ul. Kościuszki 31, 05-420 Józefów, e-mail: biuro@aveloperator.pl, który jest Administratorem Danych Osobowych.
1.2.Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Portalu informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych
2.1.Dane Osobowe przetwarzane są:
a) z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług i sprzedaży Produktów;
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą jeżeli wysłałeś wiadomość przez formularz kontaktowy;
2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez:
2.2.1. Zaznaczenie checkbox’a obok klauzuli zgody na Politykę prywatności, wysłanie maila oraz kliknięcie przycisku wysyłającego zapytanie w formularzu.
2.2.2. Ponadto, część informacji na Państwa temat mogą być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób Państwo korzystacie z naszego serwisu.

3. Przekazywanie Danych Osobowych
3.1. Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
4.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.
4.2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.
4.3. W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w Polityce prywatności prosimy o kontakt pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: AVEL Operator sp. z o. o sp. k., ul. Kościuszki 31, 05-420 Józefów, lub mailowo na adres: biuro@aveloperator.pl.

5. Środki techniczne i organizacyjne
5.1. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu dane gromadzone są wyłącznie w systemie administracyjnym Portalu i nie są kopiowane do innych baz danych czy na inne nośniki informacji.

6. Cookies
6.1. Spółka podczas wyłącznego korzystania z Portalu nie zbiera, nie przetwarza i nie wykorzystuje żadnych danych użytkownika, w tym danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

7. Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie pod adresem Administratora Danych Osobowych: AVEL Operator sp. z o. o sp. k., ul. Kościuszki 31, 05-420 Józefów, lub mailowo na adres: biuro@aveloperator.pl.

8. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Portalu.

POWRÓT
Strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług i zgodnie z polityką prywatności.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.